Forum charyzmatyczne „Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj”

Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj

Zapraszamy wszystkich na Forum charyzmatyczne „Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj”

Organizatorem spotkania jest Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego przy Parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu

Więcej informacji: http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/zapraszamy-na-forum-charyzmatyczne/

Prosimy o modlitwę wspólnotową i osobistą oraz post w intencji bezpiecznego przebiegu forum, prowadzących, uczestników i organizatorów, a także o dobre owoce tego dzieła.

Przyjdź na forum charyzmatyczne, a zmieni się Twoje życie,
Bóg odkryje przed Tobą nowe drogi.

Wśród zaproszonych gości znajdują się: Maria Vadia, ks. Jan Kruczyński, ks. Krzysztof Kralka, dr Anna Saj

Oprawę muzyczną i uwielbieniową zapewnia Armia Dzieci oraz zespół N.O.E.