Jesteśmy katolicką wspólnotą przyparafialną, wyrosłą na bazie formacji Ruchu Światło-Życie. Działamy we Wrocławiu przy parafii św. Anny na Oporowie.

Spotkania otwarte:
Pierwsze piątki miesiąca: 19:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 20:00 Eucharystia – kościół
Pozostałe piątki: 19:15 Wieczór Chwały – salka parafialna

Istniejemy nieprzerwanie od 1978 roku. Nazwa naszej wspólnoty wywodzi się z języka greckiego i oznacza “rozraduj się”. My traktujemy tę radość jako dar Ducha Świętego dlatego nazwę Agalliasis tłumaczymy jako “rozraduj się w Duchu Świętym”.

OTO JA DOKONUJĘ RZECZY NOWEJ: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Iz 43,19

Obserwujemy wielkie poruszenie Ducha Świętego w wielu wspólnotach na terenie całej Polski. W Agalliasis przebudzenie rozpoczęło się około dwóch lat temu od modlitwy uwielbienia, bo

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MODLITWY!

Teraz grupa ponad 30 osób codziennie przez godzinę oddaje chwałę Bogu uwielbiając Go w tańcach, w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana Ef 5,19

Pragniemy nowego wylania Ducha Świętego w Polsce, Jego poruszenia w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, miejscach, gdzie żyjemy i pracujemy.
Duch Święty zachęca nas, byśmy modlili się o to wspólnie jako Jego Ciało, jeden Kościół w Chrystusie.

Struktura wspólnoty

Rada animatorów (z opiekunem ks. Mariuszem Bradło)
Diakonia Modlitwy
Diakonia Modlitwy Wstawienniczej
Diakonia Ewangelizacji
Diakonia Uwielbienia
Diakonia Słowa Bożego
Diakonia HI-TECH
Kręgi małżeństw
Mała grupa
Przyjaciele wspólnoty

Regularna aktywność wspólnoty:

– Dwa razy w miesiącu spotkania ewangelizacyjne z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania
– Formacyjne spotkania w diakoniach oraz kręgach.
– Otwarte spotkania modlitewne “Wieczór Chwały” w każdy piątek godz. 19:00.
– Oprawa muzyczna Mszy Świętej w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 9:30
– Spotkania animatorów
– Oprawa liturgiczna Mszy Świętej w pierwszy piątek każdego miesiąca i prowadzenie godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
– Nieustający post w intencjach wspólnotowych i przyszłych rekolekcji.
– Przygotowanie pierwszego Ołtarza w procesji Bożego Ciała.
– Coroczne 9 dniowe rekolekcje letnie.
– Coroczne 3 dniowe rekolekcje śródroczne
– Sobotnie spotkania dla kobiet
– Organizacja Adwentowych Dni Skupienia na Górze Św. Anny
– Organizacja Wrocławskiego Marszu Dla Mężczyzn
– Organizacja Konferencji Uwielbienia – Góra Chwały

Dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo, łaskę trwania wspólnoty przez tak długi okres i za miejsce jakie mamy w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do modlitwy na wspólnych z nami eucharystiach i spotkaniach modlitewnych. Szczęść Boże!