Wielkopostne Dni Skupienia – Ewangelizacyjne “Bliżej…”

WDS 2017

WDS’y 2017 “Bliżej…” Rz 13,11

Po raz kolejny zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne, dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. Uwielbienie, konferencje, świadectwa, prezentacje multimedialne to tylko niektóre sposoby na przybliżanie ludzi do Boga. Będzie to czas odkrywania, nieraz zapomnianych, często niezrozumiałych, podstawowych prawd naszej wiary.

Grupy zorgranizowane zapraszamy do kontaktu z recepcją Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny – tel. 77 462 53 01