Nikt jeszcze nie skomentował

Wizytacja kanoniczna wspólnoty

Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny przeprowadza wizytację kanoniczną wspólnoty Agalliasis. Dnia 4 października 2023 r. powołał komisję wizytatorów, kompetentnych, cieszących się jego zaufaniem kapłanów, których zadaniem będzie weryfikacja stanu wspólnoty. Ksiądz Arcybiskup prosi osoby, które mają wątpliwości oraz sugestie co do działania wspólnoty, aby mailowo umawiały się na spotkanie z wybranym przez siebie wizytatorem. Każdy z wizytatorów reprezentuje inny obszar życia; zależnie od problematyki zgłaszanej sprawy należy wybrać odpowiedni kontakt.

Do czasu zakończenia wizytacji, która trwać będzie do pierwszej niedzieli Adwentu br., ksiądz Arcybiskup prosi o ograniczenie funkcjonowania wspólnoty do cotygodniowych spotkań i niepodejmowanie działań ewangelizacyjnych poza wspólnotą.

Wizytatorzy wspólnoty
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (biblista, delegat arcybiskupa do spraw wspólnoty Agalliasis, przewodniczący komisji), mrosik@pnet.pl
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (dogmatyk), wlodzimierz.wolyniec@pwt.wroc.pl
Ks. dr Adam Łuźniak (wikariusz generalny), adamlz@pwt.wroc.pl
Ks. dr Stanisław Jóźwiak (prawnik), stanj270567@gmail.com
Ks. dr Tomasz Kowalski (psycholog), tomekkowalski7@gmail.com

Comments are closed.